Muğla Dergisi 10 - page 16

MUĞLA
’DAN
Kaunos Antik Kenti’nde
2 bin yıllık tuz sahası bulundu
M
uğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan
Mahallesi’ndeki 3 bin yıllık tarihe sahip
Kaunos antik kentinde yürütülen çalış-
malar sırasında, 2 bin yıllık tuz sahası gün yüzüne
çıkarıldı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektö-
rü Prof. Dr. Mansur Harmandar, İztuzu Plajı’nın
üniversitelerine devredilmesinin ardından böl-
gede bilimsel anlamda da çalışma yürüttüklerini
söyledi.
Prof. Dr. Cengiz Işık başkanlığındaki ekibin bölge-
de çalışma yaptığını belirten Harmandar, “Çalış-
malar sırasında, İztuzu bölgesinde tuz üretilen 48
tava ortaya çıkarıldı. Önümüzdeki günlerde alan
için proje hazırlayarak, turizme kazandıracağız.
Antik dönemde yapılan çalışmaların canlandırı-
lacağı bir proje üzerinde çalışıyoruz. Amacımız,
alanı koruma ve kullanma ötesinde, turizm açı-
sından da güçlendirmek” dedi.
Harmandar, Kaunos antik şehrinin, zamanın bü-
yük ticaret ve medeniyet merkezi konumunda bu-
lunduğunu, bölgede yapılan kazı ve bilimsel ça-
lışmalarda kent halkının tuz üretiminden büyük
gelir elde ettiğinin ortaya çıkarıldığını kaydetti.
“Bilim dünyasına kazandırılan en önemli
buluntu”
Kaunos Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Yrd.
Doç. Dr. Ufuk Çörtük ise tesiste birbirinden
kanallarla ayrılan üç tam ve yanlarda iki yarım
parsel içinde 48 tuz tavası ile 4 kanal tespit edil-
diğini söyledi. Çörtük, “Kaunos kazılarında bilim
dünyasına kazandırılan en önemli buluntu, tuz
sahası oldu. Gün yüzüne çıkarılan 2 bin yıllık tuz
tavaları bizi oldukça heyecanlandırdı” dedi.
Kaunos tuzunun üretildiği tava ve kanallardan
oluşan antik tuzla tesisinin, İztuzu kumsalı arka-
sında kalan İnceburun Tepesi arasındaki dar bir
kumul üzerine yapıldığını dile getiren Ufuk Çör-
tük, 2 bin yıl öncesinde kentteki tuz üretiminin
sosyal ve ekonomik yaşamın vazgeçilmezleri ara-
sında bulunduğunu bildirdi.
Kaynak: AA
T
he dean of Muğla Sıtkı
Koçman
Üniversitesi
(MSKÜ) Prof. Dr. Man-
sur Harmandar stated that they
began scientific works in the
region after İztuzu Beach was
handed over to the university.
Harmandar, who stated that a
team headed by Prof. Dr. Cen-
giz Işık was working at the area,
said “48 layers that produced
salt in the İztuzu region were
discovered during the research.
We will prepare a project and
open the area for tourism. We
are working on a project that
will show the works that were
done during the antique age.
Our goal is to preserve the area
and open it to tourism”
Harmandar stated that Kaunos
had been a big trade center and
that its people made a lot of
money from salt production.
“An important scientific
discovery”
Assistant Docent Dr. Ufuk
Çörtük, the vice president of
the Kaunos digs said that 48
salt platforms and 4 channels
that separate them was found
at Kaunos antique city. Çörtük
said, “The most important sci-
entific discovery was the salt
mine. 2000 year old slat layers
made us very excited.”
Çörtük, who stated that the
salt mine which consisted of
layers and channels was found
on a narrow sand dune behind
İztuzu Beach, said that salt pro-
duction was very important for
the social and economic life of
this city 2000 years ago.
Source: AA
A 2000 year old salt mine was
found at Kaunos antique city
During research, 48 salt platforms and 4
channels that separate them were found.
A 2000 year old salt mine was discovered at the
3000 year old Kaunas antique city.
Çalışmalar sırasında birbirinden
kanallarla ayrılan üç tam ve yanlarda
iki yarım parsel içinde 48 tuz tavası
ile 4 kanal tespit edildi.
14 MUĞLA KÜLTÜR VE TURİZM DERGİSİ
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...116
Powered by FlippingBook