Trabzon Dergisi Sayı 01 - page 11

Aynı zamanda ilimizde var olan Çevre Ko-
ruma Vakfı’nı, Çevre Koruma ve Turizm
Geliştirme Vakfı olarak daha fonksiyonel
hale getirip çalışmalarımızı bu çerçevede
yürütüyoruz. Kurumlarımızla sezon ön-
cesi ve sezon sonrası toplanıp bu konuda
yapabileceklerimizi
değerlendiriyoruz.
Eğitimden, tanıtıma ve denetime kadar
pek çok alanda yapmamız gereken faa-
liyetleri bütün kurumlarımızla ve sektör
temsilcileriyle birlikte gerçekleştireceğiz”
dedi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Kansız
da, turizmi Trabzon’da her alana yaymak
için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade
etti. Arsin Belediye Başkanı Dr. Erdem Şen
ise, Arsin’in doğal güzelliklerinin çok zen-
gin olduğunu ifade ederek, ilçenin turizm
alanında kalkınması ve gelişmesi için her
türlü gayreti göstereceklerini söyledi.
Amacımız ekonominin ve ticaretin geliş-
mesidir.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
KuruluBaşkanı SuatHacısalihoğluda, “Bu
sezonun geçmiş yıllara göre daha başarı-
lı bir sezon olmasını istiyoruz. Amacımız
turizm sayesinde ilimizde ve bölgemizde
ekonominin ve ticaretin geliştirilmesi-
dir. Tanıtım konusunda çok önde gidiyor.
Hizmet sektörü tanıtımı karşılayacak se-
viyede değil. Altyapı konusunda yatırım-
lar hızlı bir şekilde yürütülüyor. Hizmet
sektörüne çok büyük görev düşmektedir.
Gelen turisti memnun edemezsek turizm
sezonlarını iyi kapatamayız. Bu bakımdan
memnuniyet çok önemlidir. Hizmetten
memnun kalan turist gittiği yerde bunu
anlatacaktır. Bu da şehrimizin ekonomisine
olumlu yansıyacaktır. Bu bakımdan herkese
çok büyük sorumluluk düşüyor” dedi.
TURSAB Doğu Karadeniz Bölgesel Yürütme
Kurulu Başkanı Suat Gürkök ise, turizmin
son yıllarda ülkemizde hızla gelişen önemli
bir sektör haline geldiğine vurgu yaparak,
“Belgeli Seyahat Acentelerin sayısı 100 iken
bu 150’ye çıkmıştır. Konaklama yatırımla-
rı hızla devam ediyor. Çok yakında yatak
kapasitemizi 5 bine çıkaracağız. Turizmde
önemli gelişmeler var. Turizm gelecekte en
büyük sektör olacak. Ülkemiz ve bölgemiz
bunu kanıtlamış durumdadır” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Turizm Haftası açı-
lış töreni halk oyunları gösterileri ile sona
erdi.
“Karadeniz’in Renkleri” sergilendi
Turizm Haftası kapsamında gerçekleşti-
rilen ve Doğu Karadeniz illeri sanatçıları-
nın eserlerinin yer aldığı serginin açılışına
Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, eser sahipleri,
sanatseverler, sanatçılar, öğrenciler ve yö-
neticiler katıldı.
Güzel Sanatlar Galerisinde gerçekleştiri-
len açılışta Trabzon Valisi Abdil Celil Öz,
Trabzon’un kültür-sanat şehri olduğuna
vurgu yaparak, “Trabzon ve bölge illerimiz;
sanatın, sanatçının iyi yetiştiği, usta-çırak
ilişkisiyle bu kültürün nesiller boyu devam
ettiği bir bölgedir. Bu bölgede taşıdığı me-
deniyetin izlerini bugünden yarına aktaran
güzel bir gelenek var. Bu geleneği sürdüren
başarılı sanatçılarımız sayesinde kültürel
zenginliğimizi her geçen gün farklı boyut-
larla görüyoruz” dedi.
Provincial Culture and Tourism Director
İsmail Kansız said that they were working
very hard to widespread tourism to every
area in Trabzon. Arsin Chief Magistrate Dr.
Erdem Şen, who stated that Arsin had rich
scenic beauties, said that they were going
to do everything to improve tourism in the
borough.
Our goal is to improve economy and trade
President of the Trabzon Chamber of Com-
merce and Industry Suat Hacısalihoğlu
said, “We want this season to be a bet-
ter one than past seasons. Our goal is to
improve the economy and trade in our
city through tourism. Advertising is go-
ing good but the service sector isn’t good
enough. Investments continue regard-
ing infrastructure. A lot falls on the ser-
vice sector. If we can’t satisfy the tourists
we won’t be able to have a good season.
Tourist satisfaction is crucial. If a tourist
leaves our city happy, he will pass on the
word and this will contribute greatly to
our economy.”
TURSAB Eastern Black Sea Regional Man-
ager Suat Gürkök, who stated that tour-
ism was a fast developing sector in the
city, said “There are now 150 registered
travel agencies. Investments in accommo-
dation continue. Soon, we will have 5000
beds. There are important improvements
in tourism. Tourism will be a big sector in
the future. Our country and region have
proven that”
The opening ceremony ended with folk
dances.
Trabzon 2015
9
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...100
Powered by FlippingBook