Trabzon Dergisi Sayı 01 - page 8

Trabzon’da sürdürülebilir
turizm için “Kapasite Geliştirme
Semineri” düzenlendi
A capacity development
seminar was organized in
Trabzon for sustainable tourism
6
Trabzon 2015
Trabzon’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anadolu Efes ve Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle yürütülenGelecek
Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu Projesi kapsamında
“Kapasite Geliştirme Semineri” düzenlendi.
Bir otelin toplantı salonunda, Trabzon, Rize, Ordu ve çevre ilçelere
bağlı kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve turizm alanında
faaliyet gösteren işletme temsilcilerinin katıldığı toplantıda,
proje ortakları ve uzmanlar, Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu
kapsamında bilgi verdi.
Anadolu Efes Kurumsal İletişim Yöneticisi Ercan Meral, toplantının
açılışında yaptığı konuşmada, Anadolu Efes’in kurumsal sosyal
sorumluluk yaklaşımının en önemli ayağının yerel kalkınma ve
sürdürülebilir turizm olduğunu söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
Kültür ve Turizm Uzmanı Didem Şuşoğlu ise Kültür ve Turizm
Bakanlığı olarak toplum temelli ve sürdürülebilir nitelikli tur-
izmin öncelikleri arasında yer aldığını, yerelden başlayan tur-
izm girişimlerinin 2023 yılı hedeflerine ulaşmasında büyük rol
oynayacağını söyledi.
Türkiye Turizm Stratejisi 2023’ü hedeflediklerini belirten Şuşoğlu,
mevcut turizmalanlarının iyileştirileceği bölgeler kapsamında ka-
lan Trabzon’da, öncelikli olarak yayla turizminin geliştirilmesi, kıyı
gerisinde kalan mevcut turizm alanlarında altyapı eksikliklerinin
giderilmesi ve sürdürülebilir bir anlayışla turizm potansiyeline sa-
hip noktalarda uzmanlaşmış turizm merkezleri oluşturulmasına
yönelik düzenlemelerin hedeflendiğini dile getirdi.
Kapasite Geliştirme Seminerleri’nin Edirne, Konya, Diyarbakır, Van
ve Kars da gerçekleştirileceği bildirildi.
A Capacity Development Seminar was organized by the Min-
istry of Culture and Tourism, Anadolu Efes and UNDP within
the context of the Sustainable Tourism Support Funds Proj-
ect.
During the meeting, which was held in the meeting hall of a
hotel and attended by members of public institutions, NGOs
and tourism managers from Trabzon, Rize, Ordu and other
neighboring cities and boroughs, project partners and ex-
perts gave guests information about the Tourism Support
Fund .
Anadolu Efes Corporate Communication Manager Ercan
Meral, who spoke at the opening of the meeting, stated that
the most important social responsibility of Anadolu Efes was
local development and sustainable tourism.
Culture and Tourism expert from the Ministry of Culture and
Tourism Didem Şuşoğlu said that sustainable tourism based
on society was the priority of the ministry and that touris-
tic initiatives that began in the local would be important for
reaching their 2023 goals.
Şuşoğlu, who stated that their goal was Turkish Tourism
Strategy 2023, added that their goal for Trabzon, which has
been named an area that will be developed in tourism, was to
improve plateau tourism, finishing infrastructural works in
touristic areas other than the coast and establish expertized
tourism centers in areas that have touristic potential.
The same seminar will also be organized in Edirne, Konya,
Diyarbakır, Van and Kars.
Trabzon’un yüz akı
The pride of Trabzon
Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Trabzon bir liman
kenti olarak geçmiş yüzyıllardan bu güne kültür ve san-
at anlamındaki zenginliğiyle dikkat çekiyor. Trabzon
yetiştirdiği sanatçılarla ülkemizde olduğu gibi uluslararası
sahada da haklı bir şöhrete sahip. Trabzon Kültür ve Tur-
izm İl Müdürlüğü’nün Güzel Sanatlar Galerisi’nde 40 yıldır
sürdürdüğü, Türkiye’de alanında sürdürülen en önemli ve
tek sergi olan Geleneksel Trabzon Sanatçıları Plastik Sanat-
lar Sergisi, kültür sanat alanında kentin yüzünü ağartıyor.
Bu sergide ilhamını yaşadıkları topraklardan olan sanatçılar
eserlerini sergileyerek tarihe, kültür ve sanat kenti olarak
Trabzon’un damgasını vuruyor. Bir ömre yakın süren gele-
neksel sergide yer alan her eser kendine özgü biçim ve duy-
gusuyla izleyenlere farklı duygular yaşatıyor.
Trabzon Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 40.Tra-
bzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi’ne
eser kazandırmak adına her yıl katalog hazırlanarak sanat
dünyasına armağan ediliyor. Sergi dolayısıyla hazırlanan
bu kataloglar toplumun kültürel gelişime katkı sağlayarak
öğretici ve estetik değer taşıyan sanatsal bir miras olarak
kalacak.
Trabzon, located along the his-
torical Silk Road, attracts atten-
tion with its richness in culture
and art. Artists raised in Trabzon
are famous nationally and inter-
nationally. The Traditional Plas-
tic Arts Exhibition, on display at
the Fine Art Gallery of the Tra-
bzon City Culture and Tourism
Directorate, is the pride of the
city. The exhibition includes the
artworks of artists who were in-
spired by their homeland. Each
piece at the long running exhibi-
tion creates different feelings for
art lovers.
Each year, the directorate publishes a catalogue to add new pieces to
the exhibition. These catalogues, published to contribute to the devel-
opment of social culture, will be artistic heritages for future genera-
tions.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...100
Powered by FlippingBook