Yükleniyor...

Fuarlar Projesi

Fuarlar Projesi

Şehirlerimizin yurtiçi ve yurtdışı fuarlarında etkin tanıtımı için yapılan yatırımın geri dönüşünün sağlanması.

• • •

Küreselleşme, Hiper Rekabet...
Dünyada artık ülkeler değil şehirler rekabet halinde

Dünyada;
2,7 milyon şehir,
3 bin büyük şehir,
455 metropolitan şehir
rekabet halinde;

Hepsi farkedilmek için uğraş veriyor!

• • •

Kazanan Şehirler,
Dünyadaki Değişiklikleri Kavrayan ve Uygulayan Şehirlerdir...

1950?de en çok ziyaret edilen 5 ülke
turizm pastasının %71'ne sahipken
2011 yılında bu beş ülke en çok %31'ne
sahip olmuştur.

• • •

REKABETİ, AVANTAJLI OLDUĞUMUZ ALANLARDA YAPMAK

Turizmde rekabet avantajına sahip olduğumuz alanlar: Kültür Turizmi...

Peki, bu durumda iliniz bu rekabetin
neresindedir ve neresinde olmalıdır?

• • •

Bölgelerimiz, Şehirlerimiz ve Turizm

Her bölgenin, şehrin anlatacak bir hikayesi vardır.

Önemli olan bu hikayeyi yaşayıp yaşatmasını bilmektir.

• • •

Kültürel Miras

Kültürel miras, turizmin önemli bir nedeni olarak gelişmeye devam etmektedir.

Günümüzde kültürel miras ziyaretçi profili eskiye oranla daha genç, daha varlıklı, daha eğitimli ve teknolojiye daha aşina insanlardan oluşmaktadır.

• • •

Sosyal Medya

İnternet ve dijital medyanın gelişmesi ile birlikte iletişim araçları çok çeşitlenmiş ve haber üretimi çok kişiselleşmiştir.

Tüm bu bilgi kaynakları sosyal medya aracılığıyla beslenmektedir.

Gün geçtikçe daha çok insan seyahat planlarını sosyal medya olanaklarını kullanarak yapmaktadır.

• • •

Kültür Turizminde HEDEFİMİZ

2016 yılında bir önceki yıllara oranla ziyaretçi sayısını %50 oranında arttırarak 2023 yılına kültür turizmine çağ atlatmaktır.

ÖNERİMİZ

Daha çok avantajlı olduğumuz kültür turizmi alanında etkili olan online pazarlamayı etkin bir şekilde kullanmaktır.

• • •

PEKİ, BU HEDEFE ULAŞILMASI İÇİN NELER YAPILMALI?

Rekabette avantajlı olduğumuz alan
KÜLTÜR TURİZMİ

HEDEF KİTLEMİZ:
ÜST GELİR GRUPLARINDAN KÜLTÜRLÜ, HARCAYAN VE ÖNEREN?

• • •

ITB ? 5 gün süren fuarı 175,000 kişi ziyaret ediyor.

  • 186 ülkeden 10,096 katılımcı
  • 75 ülkeden 5,180 akredite basın mensubu
  • 29 ülkeden 350 blogger
  • 51,000 ziyaretçi
  • 186 ülkeden 4,914 katılımcı
  • 3,000 uluslararası basın mensubu
  • 37,436 ziyaretçi
  • 37,436 ziyaretçi ? 2,056 katılımcı ? 387 basın mensubu katılımcı
  • 387 basın mensubu
 

• • •

Travel Turkey (Türkiye), EMITT (Türkiye), UTRECHT (Hollanda), Arabian Travel Market (Dubai)
gibi uluslararası, yüzlerce, binlerce insanın katıldığı fuarlarda nasıl farkedilebiliriz?

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •